ZAMÓWIENIA

Wysyłając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZAMERYKI.PL Sp. z o.o. zwanej dalej Zleceniobiorcą swoich danych osobowych w celach wyłącznie niezbędnych do wykonania usługi. Poniższe dane określają stronę umowy zwaną Zleceniodawcą oraz przedmiot zamówienia nabywany za pośrednictwem naszego serwisu.